FANDOM


אלף הוא אחד מהגזעים הקיימים במנצקין 1. לאלף יש +1 להימלטות. בנוסף, הוא עולה דרגה עבור כל מפלצת שהוא עוזר למישהו אחר להרוג.

מפלצות המתייחסות לאלפים באופן מיוחדעריכה

  • לורד יאהו:+5 נגד אלפים
  • טרולי ים המוות:+5 נגד אלפים
  • קופץ בראש:יזרק אוטומטית על ידי אלף

קלפי אוצר המיוחדים לאלפיםעריכה

  • קסדה משופצת: +3 לאלפים, במקום +1.
  • קשת עם סרטים (+4): לשימוש אלפים בלבד
  • סייף של אי הגינות (+3): לשימוש אלפים בלבד

מי סנוב: לשימוש בזמן קרב: כל האלפים בקרב מקבלים תוסף +2 (חד פעמי)