FANDOM


אשף הוא אחד מהמקצועות הקיימים במנצ'קין 1.

יכולותעריכה

  • לחש מעוף: לזרוק עד 3 קלפים בעת בריחה; כל קלף נותן לו +1 להימלטות.
  • לחש הקסמה: לזרוק את כל היד, כדי לגרום למפלצת אחת לתת לו את כל אוצרותיה (ללא דרגה!), במקום להילחם בה.

מפלצות המייחסות לאשפים באופן מיוחדעריכה

  • קולובודים מתאבדים: +3 נגד אשפים
  • עופל:+3 נגד אשפים

קלפי אוצר המיוחדים לאשפיםעריכה

  • מטה קטיושות (+5): לשימוש אשפים בלבד
  • כובע שפיצי של עוצמה (+3): לשימוש אשפים בלבד
  • שיריון מית'ריל (+3): לא ניתן לשימוש בידי אשפים