FANDOM


בן מחצית הוא אחד מהגזעים הקיימים במנצ'קין 1. לבן מחצית יש -1 להימלטות. בנוסף, בכל תור שלו, בן המחצית יכול למכור חפץ אחד במחיר כפול (ויתר החפצים במחיר רגיל).

מפלצות שמתייחסות לבני מחצית באופן מיוחד:עריכה

איש מקל:+4 נגד בני מחצית

לורד יאהו:+5 נגד בני מחצית,לא ירדוף אחרי דמויות בדרגה 2 ומטה מלבד בני מחצית ואלפים

קלפי אוצר מיוחדים לבני מחצית:עריכה

סולם (+3): לשימוש בני מחצית בלבד.

סנדוויץ' אנשובי וגבינת לימבורגר (+3): לשימוש בני מחצית בלבד.