FANDOM


הטוב הרע והמנצ'קין (THE GOOD, THE BAD AND THE MUNCHKIN)הוא משחק הקלפים השמיני מסוג מנצ'קין. המשחק מתרחש בעיר בתקופת המערב הפרוע. לא נוצרו לו הרחבות נוספות.

מקצועות עריכה

  • פורע-חוק: לפורעי חוק ישנן שתיי יכולות. היכולת הראשונה נקראת מעשה טינופת שבזכותה, פורע החוק יכול לעלות דרגה כאשר מישהו שהוא לא פורע-חוק מפסיד בקרב. במידה ומישהו שהוא לא פורע חוק מת, פורע חוק יכול לעלות דרגה. היכולת השנייה היא חסרון שנקרא מחיר כבד שבו, אובדן דרגה של פורע חוק גורם לכול שחקן שהוא אינו פורע חוק לשלוף קלף אוצר אחד. במידה ופורע החוק מת, כול האחרים שולפים שניי קלפי אוצר.
  • בוקר:בוקר יכול לנצח במידה והוא מגיע לדרגה 9 ביכולת הקרויה אהוב את סוסך. היכולת הזאת תקפה במידה ולבוקר יש חיית רכיבה/ במידה והרג מפלצת. יכולת אחרת נקראת תעזור לשותף שלך: כאשר בוקר עוזר למישהו בקרב, הוא יכול לזרוק עד שני קלפים שכול אחד מעניק לו תוסף 3+.
  • גנדרן: הגנדרן מקבל 1+ על כול כיסוי ראש או נעליים שיש לו ביכולת הנקראת גנדרנות. יכולת אחרת נקראת נסיגה חפוזה שגורמת לכול קלף שגנדרן זורק לפני הימלטות להוסיף לו 1+ להימלטות.
  • אינדיאני: לאינדיאני יש שתי יכולות: מעקב, וקשתות. במעקב, האינדיאני יכול להוסיף קלף לקרב במידה והקלף שהוא שוף הוא מפלצת. קשתות מוסיפה לאינדיאני 2+ על כול אוצר שקשור בקשת.

מפלצות עריכה

ראו: הטוב, הרע והמנצ'קין-מפלצות