FANDOM


אוצרות הם סוג של קלפים במנצ'קין. צבעם כהה יותר מצבעם של קלפי הדלת.

איך משיגים אוצרותעריכה

בתחילת המשחק כל שחקן מקבל 4 אוצרות (ביחד עם 4 קלפי מבוך). לאחר מוות של שחקן, הוא מקבל 2 אוצרות (ו- 2 קלפי דלת). שחקן שהורג מפלצת מקבל 1-5 אוצרות, תלוי ברמת המפלצת.

סוגיםעריכה

  • תוספים: מוסיפים נקודות לרמת המשתתף בעת קרב. במנצ'קין 1 התוספים הם בין 1-5. יש תוספים שרק גזעים או מקצועות מסוימים יכולים להשתמש בהם, ויש תוספים שגזעים או מקצועות מסוימים לא יכולים להשתמש בהם.
  • תוספים חד פעמיים: ניתן להטיל אותם בזמן קרב. התוספים שלהם יכולים להתווסף לרמת המפלצת או לרמת השחקן. במנצ'קין 1 התוספים החד פעמיים הם בין 1-5.
  • עלה דרגה: כאשר שחקן משחק קלף "עלה דרגה", הוא עולה דרגה, פשוטו כמשמעו. ישנם קלפי "עלה דרגה" בהם יש תנאי לעליית הדרגה (כמו למשל: להתעלל בגופות: ניתן לשחק קלף זה רק לאחר קרב).
  • אוצרות אחרים: נותנים יכולת מסוימת, חסינות מסוימת, וכו'. יש אוצרות כאלה שהם קבועים, ויש חד פעמיים.

ערךעריכה

לחלק מהאוצרות יש ערך, המצוין בתחתיתם, בצד שמאל. לקלפי "עלה דרגה" אין ערך אף פעם, אך לכל יתר סוגי האוצרות יכול להיות ערך. הערך מצוין ב- "פיסות זהב" (לדוגמה: 600 פיסות זהב). לעתים מצוין שהקלף "חסר ערך". גם זה סוג של ערך. לערך הקלף יש שני שימושים:

  • סחר באוצרות (ראה "סחר באוצרות")
  • עליית דרגה: השחקן יכול להמיר אוצרות עם ערך בדרגות. הוא זורק מספר אוצרות עם ערך. על כל 1000 פיסות זהב שזרק, הוא מקבל דרגה נוספת. את השארית לא מחשיבים בפעם הבאה שימיר אוצרות לדרגות (לדוגמה: אם שחקן זרק אוצרות בשווי 2400 פיסות זהב, הוא מקבל 2 דרגות, וה-400 פיסות זהב הנותרות "הולכות"). שימו לב! אי אפשר להמיר אוצרות בדרגות כאשר השחקן נמצא בדרגה 9!

סחר באוצרותעריכה

במנצ'קין ניתן לסחור רק באוצרות עם ערך (גם אוצר שכתוב עליו "חסר ערך" הוא אוצר עם ערך). הסחר נעשה באמצעות החלפת אוצרות בין 2 שחקנים. יש אפשרות להתייחס לשווי האוצרות על פי מספר פיסות הזהב של הקלפים, זאת אומרת לתת קלפים ששווים בערכם (לדוגמה: החלפה של 600 פיסות זהב עם 200 פיסות זהב ו- 400 פיסות זהב). אפשר גם להחליף אוצרות על פי רצון השחקנים, ללא קשר לשווי הקלפים שמחליפים.

אביזרי לבושעריכה

אביזרי הלבוש הקיימים במנצ'קין: כיסוי ראש, שריון, יד/יים ונעליים. לעתים מצוין בתוסף או באוצר המעניק יכולת, בפינה הימנית התחתונה, שהוא אחד מאביזרי הלבוש. כל שחקן יכול לענוד כיסוי ראש 1, שריון 1, 2 ידיים וזוג נעליים 1. ניתן ללבוש שני אוצרות שכל אחד מהם הוא יד 1.

חפץ גדולעריכה

חפץ גדול הוא תוסף או אוצר המעניק יכולת, שכתוב בפינה הימנית התחתונה שלו שהוא גדול. כל שחקן יכול ללבוש חפץ גדול אחד בלבד, מלבד גמד.

ראה גםעריכה

רשימת אוצרות