FANDOM


הנה רשימת המפלצות הנמצאות במנצ'קין 1:

מפלצות בדרגה 1עריכה

רפש מייררעריכה

 • תכונות: +4 נגד אלפים.
 • ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1.
 • החדשות הרעות/מוות: "זרוק את הנעליים שלך. אבד דרגה 1 אם אין לך נעליים".

הך-בראשעריכה

 • תכונות: יצור מן השאול. +3 נגד כוהנים.
 • ניצחון: אוצר ו ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: אבד 1 דרגה.

פרעושיםעריכה

 • תכונות: אי אפשר להימלט מהם.
 • ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: "זרוק את השריון ואת כל החפצים הנלבשים מתחת למותניים".

עציץעריכה

 • תכונות: אלפים שולפים אוצר נוסף לאחר שהם מביסים אותו.
 • ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: אין.

גובלין צולעעריכה

 • תכונות: +1 להימלטות
 • ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: אבד דרגה 1.

מפלצות בדרגה 2עריכה

מר עצמוןעריכה

 • תכונות: "אם אתה חייב לברוח, אתה מאבד דרגה 1 אפילו אם נמלטת".
 • ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: אבד 2 דרגות.

תרנגולת זועמת גדולהעריכה

 • תכונות: "עוף צלוי זה מאוד טעים. עלה דרגה 1 נוספת מיד אם אתה מביס אותה בעזרת אש או להבה".
 • ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: אבד דרגה 1.

פיטבולעריכה

 • תכונות: "אם אינך מסוגל להביס אותו, אתה יכול להסיח את דעתו (הימלטות אוטומטית) על ידי זריקת מטה, שרביט או מוט". *ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: אבד 2 דרגות.

אוקטהדרון ג'לטיןעריכה

 • תכונות: +1 להימלטות.
 • ניצחון: אוצר 1 ודרגה 1
 • החדשות הרעות: אבד את החפץ(ים) הגדול(ים) שלך.

צפרדעים מעופפותעריכה

 • תכונות: 1- להימלטות.
 • ניצחון: 1 אוצר ודרגה 1.
 • החדשות הרעות: אבד שתי דרגות.

מפלצות בדרגה 4עריכה

מתפרקלקוןעריכה

 • תכונות: 5+ נגד אלפים.
 • ניצחון: 2 אוצרות ודרגה 1.
 • החדשות הרעות:כל שחקן היושב לידך בוחר קלף וזורק אותו.

חלזונות על ספידעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

סוס אל-מתעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

הארפיות מנובלותעריכה

 • תכונות: "הן מתנגדות לקסם. 5+ נגד אשפים."
 • ניצחון: 2 אוצרות, דרגה אחת.
 • החדשות הרעות: אבד שתי דרגות.

מפלצות בדרגה 6עריכה

קיאקצ'ועריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

חנון צווחניעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

עורכי דיןעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

ברווזן מאוד מכוערעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

מפלצות בדרגה 8עריכה

גועליותעריכה

 • תכונות: "חפצים לא עוזרים נגדן - הילחם עם דרגת הדמות שלך בלבד."
 • ניצחון: 2 אוצרות ודרגה 1
 • החדשות הרעות: הדרגה שלך משתווה לזו של הדמות בעלת הדרגה הנמוכה ביותר במשחק.

מתעלק פרצופיעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

גזוזטרהעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

אמזונהעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:2 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

מפלצות בדרגה 10עריכה

טרול פורומיםעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:3 אוצרות דרגה 1
 • החדשות הרעות:

שר אףעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:3 אוצרות דרגה 1
 • החדשות הרעות:

3872 אורקיםעריכה

 • תכונות:+6 נגד גמדים
 • ניצחון:3 אוצרות 1 דרגה
 • החדשות הרעות:

מפלצות בדרגה 12עריכה

ביגפוטעריכה

 • תכונות:+3 נגד גמדים
 • ניצחון:3 אוצרות ודרגה
 • החדשות הרעות:

לשון הרעעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:3 אוצרות ודרגה
 • החדשות הרעות:

ערפד נולדעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:3 אוצרות דרגה 1
 • החדשות הרעות:

מפלצות בדרגה 14עריכה

זוועה מחרידה בלתי ניתנת לתיאורעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:4 אוצרות ודרגה
 • החדשות הרעות:

סוכן ביטוחעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:4 אוצרות ודרגה
 • החדשות הרעות:

גולם מאובנגעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:4 אוצרות ודרגה
 • החדשות הרעות:

מפלצות בדרגה 15עריכה

שדים מתחת לכיורעריכה

 • תכונות:+5 נגד כוהנים
 • ניצחון:4 אוצרות 2 דרגות
 • החדשות הרעות:

מפלצות בדרגה 16עריכה

אל-מתקניםעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:4 אוצרות 2 דרגות
 • החדשות הרעות:

היפוגריףעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:4 אוצרות 2 דרגות
 • החדשות הרעות:

תות הנח המוןעריכה

 • תכונות: "לא ירדוף אחרי דמויות בדרגה שלוש ומטה. דמויות בדרגות גבוהות יותר מאבדות 2 דרגות אפילו אם הן בורחות.
 • ניצחון: 4 אוצרות ושתי דרגות.
 • החדשות הרעות: זרק את כל החפצים שלך ואת כל הקלפים שבידך.

מפלצות בדרגה 18עריכה

בקר על האשעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:4 אוצרות 2  דרגות
 • החדשות הרעות:

תמנונוזאורעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:5 אוצרות 2 דרגות
 • החדשות הרעות:

מפלצות בדרגה 20עריכה

דרקון הפלוטוניוםעריכה

 • תכונות:+5 נגד כוהנים
 • ניצחון:5 אוצרות ושתי דרגות
 • החדשות הרעות:מות!

אל-מתיםעריכה

מר עצמוןעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:
 • החדשות הרעות:

סוס אל-מתעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:
 • החדשות הרעות:

תות הנח המוןעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:
 • החדשות הרעות:

אל מתקניםעריכה

 • תכונות:
 • ניצחון:
 • החדשות הרעות: