FANDOM


נוכל הוא אחד מהמקצועות הקיימים במנצ'קין 1.

יכולותעריכה

  • דקירה בגב: הנוכל יכול לזרוק 2 קלפים כדי לדקור שחקן בגב (-2 בקרב). אם יש שני שחקנים בקרב, ניתן לדקור בגב את שניהם. בנוסף, הנוכל יכול לבצע
  • גניבה: לזרוק קלף ולבחור חפץ קטן של יריב אותו רוצים לגנוב, ואז להטיל קוביה. אם התוצאה היא 4 ומעלה, הנוכל מצליח. אם לא, הוא מאבד דרגה.


קלפי אוצר המיוחדים לנוכליםעריכה

  • גלימה של אי בהירות (+4): לשימוש נוכלים בלבד
  • פגיון של בוגדנות (+3): לשימוש נוכלים בלבד
  • חרב מרקדת ומזמרת (+2): לא ניתן לשימוש בידי נוכלים