FANDOM


קרב הוא מצב בו שחקן מתמודד עם מפלצת. קרב יכול לקרות כתוצאה משתי פעולות של שחקן: פתיחת דלת וחיפוש צרות.

מהלך הקרבעריכה

במהלך קרב, השחקן לא יכול לסחור בחפצים או לגנוב חפצים. הוא יכול להשתמש בקלפים חד פעמיים, ישירות מידו.

בקשת עזרהעריכה

השחקן יכול לבקש מאחד השחקנים לעזור לו. אם הוא מסרב השחקן רשאי לבקש משחקן אחר, וכן הלאה, עד שכולם סירבו לשחקן או שמישהו בא לעזרתו. רק שחקן אחד יכול לעזור בקרב. ניתן לשחד שחקנים לעזור לך. השחקן יכול להציע כל אחד מהחפצים שהוא נושא, או להבטיח מספר כלשהו מאוצרות המפלצת (במקרה כזה, השחקנים צריכים לסכם מי בוחר ראשון את האוצר, וכו'). כשמישהו עוזר לשחקן, השחקן מוסיף את הדרגה והתוספים של העוזר לשלו. היכולות המיוחדות ונקודות התורפה של המפלצת פועלות גם על מי שעוזר לו, ולהיפך (אם עוזר לך לוחם, תנצחו גם בתיקו, אבל אם גמד עוזר לך נגד ביגפוט, אז דרגת המפלצת עולה ב-3).

אם המפלצת חוסלה, השחקן עולה דרגה, ומי שעזר לו, לא מקבל כלום, חוץ מאוצרות שאולי הבטיח לו השחקן. אך אם השחקנים לא מצליחים לגבור על המפלצת, יש להם 2 אפשרויות: הימלטות, או להתמודד עם החדשות הרעות.

ניצחוןעריכה

דרגת השחקן גבוהה יותר מדרגת המפלצת (למעט לוחם - הוא מנצח גם בתיקו). עתה, השחקן בוזז את החדר, כלומר, מקבל אוצרות ודרגה/ות על פי הכתוב בקלף.

הימלטותעריכה

אם השחקן לא הצליח לגבור על המפלצת, הוא יכול לנסות להימלט. הוא מטיל את הקובייה, ואז מוסיף ו/או מחסיר את התוספים/מחסרים שלו להימלטות. אם התוצאה הסופית היא 5 ומעלה, השחקן הצליח להימלט. זורקים את המפלצת, והשחקן לא רשאי לבזוז את החדר. אם התוצאה היא 4 ומטה, השחקן מבצע את מה שכתוב בחדשות הרעות.

החדשות הרעותעריכה

ניתן לבצע אותם גם ללא הימלטות. השחקן פועל על פי הכתוב בקלף.

דף זה לא מספק את כל המידע הדרוש. אתם מוזמנים להשלים אותו.