FANDOM


כל תור של שחקן מורכב מ-4 שלבים: פתיחת דלת, "לחפש צרות", שליפת קלף סגור ותרומה. לחפש צרות זה במקום שליפת קלף סגור, ולהפך.

פתיחת דלתעריכה

במהלך פתיחת דלת השחקן לוקח קלף מראש ערמת קלפי הדלת, ומראה אותו לכל המשתתפים. אם הקלף הוא קללה, היא פועלת על השחקן מיד. אם הקלף הוא מפלצת, השחקן חייב להילחם בה (ראה ערך קרב). לאחר סוף הקרב מבצעים תרומה והתור מסתיים. במקרה שהקלף הוא כל קלף אחר, השחקן לוקח אותו לידיו.

חיפוש צרותעריכה

במידה והשחקן לא נתקל במפלצת במהלך פתיחת הדלת, הוא רשאי לשחק מפלצת מידו, ולהילחם בה. כנ"ל-לאחר סוף הקרב מבצעים תרומה והתור מסתיים. זאת אומרת שאין לשלוף קלף סגור לאחר חיפוש צרות.

שליפת קלף סגורעריכה

שלב זה מתקיים לאחר פתיחת הדלת, אם השחקן לא נתקל במפלצת במהלכה. פשוטו כמשמעו- השחקן שולף קלף דלת בלי להראות אותו לאחרים, ושם אותו בידו, לא משנה איזה קלף זה.

תרומהעריכה

מהלך זה הוא חובה, והוא מתבצע בסוף התור. השחקן בודק אם יש לו יותר מדי קלפים ביד (יותר מ-5, ואצל גמדים יותר מ-6). אם יש לו יותר מדי קלפים, הוא נותן את העודף לשחקן בעל הדרגה הנמוכה ביותר. אם יש כמה שחקנים כאלה, הוא מחלק את העודפים באופן הכי שווה שאפשר, כאשר הוא זה שמחליט מי יקבל מה. אם השחקן הוא בעל הדרגה הנמוכה ביותר, הוא פשוט זורק את העודף לערמת הזרוקים.

תחילת תור וסוף תורעריכה

בתחילת התור או בסופו בלבד, רשאי השחקן לשים "עליו" כל קלף שאינו תוסף זמני או מפלצת. במהלך קרב, אסור לשים כל קלף שאינו מחזק מפלצת, מפלצת משוטטת, תוסף זמני, או קללה.